ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ С ОБЩА ЦЕНА НА ФИРМА "ХОТЕЛС" ООД:

Хотелс ООД е регистриран туроператор и туристическа агенция по Закона за туризма с номер на лиценз РКК-01-06060.
За да се направи резервация е необходимо да се попълни формата за резервации от офертата за хотела. Клиентът може да се свърже директно с нашите консултанти в офисите във Варна и Бургас, или да изпрати факс. След приемане на вашата заявка консултантите ще се свържат с вас, за да потвърдят направената резервация.

При резервиране на екскурзия или почивка в чужбина, потвърждението на офертата се прави след внесен депозит минимум 50% от пакетната цена! С всяка резервирана почивка или екскурзия, клиентът е длъжен да предостави трите си имена на кирилица и латиница, ЕГН , номер паспорт / лична карта, дата на издаване. Договорът се изпраща на клиента за сметка на ТО. Всички данни на клиентите се пазят съгласно Закона за защита на личните данни.
Извлечение от Общи условия на "Хотелс" ООД за организирани туристически пътувания(ТП) и тяхната продажба на крайни клиенти – туристи

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

1. Туроператорът поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи ТП. Туристът е длъжен да окаже пълно съдействие на ТО, включително като представи необходимите документи, за осъществяване на ТП. Туристът е длъжен да заплаща допълнителните услуги, не влизащи в стойността на туровете, отделно.

2. ТО извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записването. Изключения са възможни при инвалиди, бременни жени, с оглед на възрастта, здравословното състояние на Туриста и други подобни.

3. ТО установява цените и всички останали условия на продаваните ТП и своевременно предприема необходимите мерки за известяването на техните изменения. ТО има право да променя крайната цена, когато след потвърждение на резервацията и  се променят с не по-малко от 3% компоненти, участващи във формиране стойността на съответната екскурзия (превоз, хотел, ресторант, курсови разлики и т.н.).

4. В случай на несвоевременно заплащане, ТО има право да изменя условията на ТП или да анулира извършената резервация със съответните последици.
Туристът е в правото и задължението си да се запознае подробно с предоставената му застрахователна полица.

5. Когато договорът е сключен чрез Турагент, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и/или рекламации, Туристите се обръщат първо към него и само при невъзможност за разрешаването им към ТО. Всички уведомявания, съобщения и кореспонденция между страните се извършват в офиса на ТО, където е направена резервацията, респективно - посочените от Туриста адрес, тел. и e-mail.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ

6. Във върховия период на туристическия сезон, ТО може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или друг курорт, без промяна на общата цена на ТП.

7. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, ТО, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстановява цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

8. При отказ на Туриста от ТП по причини, които не са свързани с неизпълнение от ТО на неговите задължения, то внесената сума се възстановява изцяло, в срок от три работни дни, като от нея се удържат/могат да бъдат претендирани следните неустойки, в процент от стойността на ТП: до 3 месеца – 0%; до 30 дни преди датата на пътуване – 0%; от 29 до 16 дни – 20%; от 10 до 10 дни – 70%; по-малко от 10 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на ТП;

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ПО ПАКЕТИ, ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ, ВЕЛИКДЕН, НОВА ГОДИНА  НЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ПЛАТЕНАТА СУМА ОТ КЛИЕНТА!

  • Незаплащане в срок на пълната стойност на избраното ТП се счита за отказ на Туриста с предвидените в тази точка последици.

11. ТО не носи отговорност за изменението на летището за излитане, времето на полета, замяната на типа самолет, извършени от авиокомпанията. Аналогично и за друг вид транспорт.

12. В случай нарушение на законодателството, в която и да е страна от програмата, включително Република България, от Туриста и/или неуважително отношение към социалния строй, обичаите, традициите, религиозните вярвания, несъблюдаване на правилата за лична безопасност, то отговорността се носи изцяло, от и за сметка на съответното лице – нарушител. Когато по аналогични причини, с решение на властите или отговорни лица, на Туриста е отказана възможността да напусне или влезе, в страна от програмата, включително Република България, а също възможността за превоз или престой в резервиран хотел, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист, ТО не носи отговорност.

  • ТО не носи отговорност, когато поради обстоятелствата, изложени по-горе, се е достигнало до закъснение, с повече от 30 (тридесет) минути, на пътуващата група, вследствие на което ТП е било осъществено, изцяло или частично, без съответния турист. ТО не носи отговорност за настъпили усложнения в провеждането на мероприятието (напр.: непотвърдени резервации за полети и хотели) при промяна по желание на Туриста на първоначалните условия на пътуването (маршрут, времетраене, часове на полети, дати на пътуване и т.н.) в границата от 30 дни преди датата на заминаване. При наличие на форсмажорни обстоятелства, поради които не може да бъде осъществено или продължено ТП, и настъпили след пълно или частично заплащане на ТП от страна на Туроператора на своите контрагенти, ТО се задължава да изплати на Туриста сума, равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н./ в 10 дневен срок от получаването и.
  • ТО не отговаря за багажа на Туриста (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които Туристът е могъл, но не се е възползвал. Сумата, изплащана от ТО в качеството си на обезщетение за вреди не може да превишава стойността на ТП. При наличието на международни договори, в сила за Република България, отговорността за вреди се ограничава до предвидения там размер, съгласно разпоредбата на чл.40, ал.2 от ЗТ, но не повече от стойността на ТП.
РЕКЛАМАЦИИ

13. В случай на неточно изпълнение на резервацията, установено по време на пътуването или престоя, Туристът е длъжен незабавно да уведоми и запознае ТО с възникналия проблем. Всички рекламации се отбелязват на мястото, където е станало произшествието, като се съставя констативен Протокол, подписан от лица, компетентни или оторизирани да удостоверят съответните факти и обстоятелства.

14. Рекламации на Туриста, по повод предоставеното качество и изпълнението на ТП, трябва да се извършат писмено, в 7 дневен срок от момента на завършването на ТП. ТО разглежда получената рекламация в едномесечен срок.

* Уважаеми клиенти, информацията публикувана на този сайт е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Хотелс ООД или на оторизираните агенти!

СПЕЦИАЛНИ ОФЕРТИ

ДЕСТИНАЦИИ ПО КОНТИНЕНТ

ВСИЧКИ ДЕСТИНАЦИИ

КРУИЗИ

ГОДИШЕН КАЛЕНДАР

Април 2024
Май 2024
Юни 2024
Юли 2024
Август 2024
Септември 2024
Октомври 2024
Ноември 2024
Декември 2024
Януари 2025
Февруари 2025
Март 2025